Adderall 30mg

Indikationer:
Adderall är förskrivet för ADHD, känt som uppmärksamhet underskott hyperaktivitet oordning. Adderall undviker också indikationer på narkolepsi som innehåller hög dåsighet och plötsliga anfall av trötthet på dagen.

100 stk 1800kr
150 stk 2300Kr
200 stk 2500kr

Product Enquiry