Köp Subutex 28x 8mg

Köp Subutex 28x 8 mg online

subutex används för att behandla störningar vid användning av opioid, akut smärta och kronisk smärta. Det kan användas under tungan, i kinden, genom injektion, som ett hudplåster eller som ett implantat.

Produkt: Subutex 28x 8 mg

Varje beställningsenhet innehåller: Subutex 28x 8 mg

Aktiv substans: Buprenorfin

SUBUTEX är indicerat för behandling av opioidberoende och är att föredra för induktion. SUBUTEX ska användas som en del av en komplett behandlingsplan som inkluderar rådgivning och psykosocialt stöd.

Buprenorfin är en opioid som används för att behandla opioidanvändningsstörningar, akut smärta och kronisk smärta. Det kan användas under tungan, i kinden, genom injektion, som ett hudplåster eller som ett implantat.

100 stk 1800kr
150 stk 2300Kr
200 stk 2500kr

Product Enquiry