Concerta 54mg

Concerta förskrivs till barn minst 6 år gamla, unga tonåringar och gamla vuxna 65 år. Den behandlar ADHD. Concerta-behandling kanske inte är indicerad för alla personer med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Kategori: