Kodein 60mg

Indikationer:
Kodin används för att behandla måttlig grad av smärta, det kan användas vid tillstånd som hosta och diarré. Kodin kan öka effekterna av olika smärtstillande medel, alkohol, generella smärtstillande medel och lugnande medel.

100 stk 1800kr
150 stk 2300Kr
200 stk 2500kr

Product Enquiry