Midazolam

Köp midazolam online i sverige

midazolam är ett bensodiazepinläkemedel som används för anestesi, procedursedation och svår agitation

Det fungerar genom att inducera sömnighet, minska ångest och orsaka

Kategori: