Morfin 60mg

Indikationer:
Morfin klassificeras som ett opiat som behandlar akuta och kroniska smärta. Det verkar i centrala nervsystemet genom att minska smärtkänslan.

100 stk 1800kr
150 stk 2300Kr
200 stk 2500kr