Xanax sverige 2mg

Indikationer:

Xanax används för att behandla patienter som lider av kortvariga symtom på ångest, depression i samband med generaliserat ångestsyndrom (GAD). Det kan också användas för illamående orsakat av kemoterapi

100 stk 1800kr
150 stk 2300Kr
200 stk 2500kr

Product Enquiry